Ponúkame 3D tlač modelov, funkčných prototypov a rôznych mechanických častí technológiou LPD na 3D tlačiarni Zortrax M200.
Maximálne rozmery tlače 200x200x180mm, možnosť použitia tlačového materiálu Z-ABS, Z-ULTRAT, Z-HIPS, Z-GLASS, Z-PETG.
Podporované formáty tlače *.stl, *.obj, *.dxf, *.3mf.

Rovnako ponúkame aj možnosť spracovania Vašich návrhov v CAD systémoch s následnou 3D tlačou.