O projekte Výstupy projektu Kontakt Verejné obstarávanie

prijímateľ (TNtech, s.r.o.):

partner (Žilinská univerzita v Žiline):

Ing. Gabriel Gašpar, PhD., ggaspar (at) tntech.eu, +421 948 775 592

Ing. Štefan Šedivý, PhD., stefan.sedivy (at) rc.uniza.sk, +421 41 513 5861