O projekte Výstupy projektu

Hlavným cieľom projektu je využitie novovyvinutého nástroja pre monitoring a analýzu dopravy v inováciách služieb MSP a posilnení ich konkurencieschopnosti v oblasti projektovania a plánovania rozvoja cezhraničnej cestnej siete s udržateľnou dopravou. Základom je vývoj prototypu nízkonákladového, bezdrôtového, prenosného magnetického sčítača dopravy s vyššou energetickou účinnosťou, jednoduchšou inštaláciou a údržbou v porovnaní so súčasnými riešeniami. Využiteľný bude pri dopravných prieskumoch a tiež ako súčasť unikátneho prenosného systému dynamického riadenia dopravy. Projektom sa podporí prepojenie a transfer znalostí medzi VaV prostredím a podnikateľským sektorom. Jedným z praktických výstupov bude aj štúdia analýzy dopravy na hraničných priechodoch SR-ČR.