Naša firma disponuje elektrotechnickými a strojárskymi výrobnými kapacitami. V elektrotechnike zabezpečujeme výrobu prototypov aj sérií vrátane oživovania a testovania. V strojárskej oblasti poskytujeme výrobu od malých prípravkov až po veľké z rôznych druhov materialu. Taktiež umožňujeme tzv. CAD-CAM výrobu tvarovo zložitých súčiastok a lôžok a kreslenie elektrických schém a dosiek plošných spojov.