Vývoj je v našej spoločnosti zameraný na oblasť technických a prírodných vied, najmä senzoriku, elektroniku, automatizáciu a aplikovanú informatiku.

Prinášame skúsenosti a vedomosti odborníkov z oblasti matematiky, fyziky, chémie, materiálového inžinierstva, ako aj elektroniky, automatizácie a informatiky, ktoré úspešne prenášame do priemyselnej praxe.

Prípadová štúdia o duševnom vlastníctve v našej spoločnosti bola zverejnená na webe European IPR Helpdesk:

https://www.iprhelpdesk.eu/tntech-abc-ip-strategy-small-rd-company

 

certifikat_1

ocenenie_1

research_1

osvedcenie_uz.vzor